12 augusti 2014

Vi slopar SFI som skolform och låter komvux ta över

En avgörande nyckel till jobb och samhälle för dem som kommer till Sverige är kunskap i svenska. SFI är för dåligt individanpassat. Därför inordnar vi SFI i komvux, nivåanpassar undervisningen och ser till att schemaläggningen blir flexiblare, skriver Jan Björklund, Maria Arnholm och Erik Ullenhag i Dagens Nyheter. Sverige är i dag ett av västvärldens…

12 augusti 2014

Nylander: 7000 anledningar att inte rösta rödgrönt

En ny rapport som släpptes idag visar att restaurangmomsen har skapat mer än 7 000 nya helårsarbeten i hela landet. Momssänkningen som genomfördes 1 januari 2012 har ökat omsättningen, begränsat prisutvecklingen och skapat nya jobb. – Restaurangmomsen har skapat över 7000 nya jobb. Att Socialdemokraterna motsätter sig en framgångsrik reform som skapar jobb är bekymmersamt.…

11 augusti 2014

Liberalernas valmanifest: Rösta för skolan

Skolan Liberalernas mål är att Sverige ska tillbaka till tio-i-topp i PISA undersökningen inom tio år. För att vi ska nå dit krävs att följande punkter genomförs: Förstatliga skolan Högre lärarlöner – ytterligare 10 000 förstelärartjänster Lågstadielyft med mindre klasser och fler lärare Betyg från fyran Ordningsomdömen; högstadie- och gymnasieskolor som vill ska få ge…

7 augusti 2014

Dags för svenskt Nato-medlemskap

Sverige bör under nästa mandatperiod ansöka om medlemskap i Nato. Det föreslår Liberalerna liberalerna i en ny säkerhetspolitisk rapport idag. – Utvecklingen i Ryssland är oroande. Putin beter sig brutalt och oförutsägbart. Det är dags att Sverige går in fullt ut i Nato-samarbetet. För säkerhets skull, säger Jan Björklund. I rapporten föreslås också bland annat…

3 augusti 2014

Dubblera jämställdhetsbonusen och inför en tredje öronmärkt månad

Liberalerna presenterar idag två förslag för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden genom ett mer jämställt föräldraskap, en tredje individuell pappamånad och dubblerad jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Liberalerna föreslår idag två förändringar av föräldraförsäkringen i syfte att få ett mer jämställt uttag och därigenom stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. En tredje öronmärkt månad Liberalerna vill införa…

1 augusti 2014

Tillåt surrogatmoderskap

Erfarenheter från andra länder pekar på att det går att hitta former för att möjliggöra surrogatmoderskap under trygga former. Liberalerna tar nu ställning för att tillåta detta i Sverige, skriver Jan Björklund och Barbro Westerholm. Surrogatmoderskap, eller värdmoderskap som det också kallas, kan förenklat beskrivas som att en kvinna är gravid med någon annans barn.…

30 juli 2014

Sverige ska vara världens bästa HBT-land

I Sverige har rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) stärkts avsevärt under de senaste decennierna. Par av samma kön kan i dag ingå äktenskap, hbt-personer omfattas av ett brett lagskydd mot diskriminering och så sent som förra sommaren avskaffades kravet på sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet. Trots dessa framsteg återstår mycket att göra.…

5 juli 2014

Jämställdhetsmiljard för högre lön i skolan och vården

Liberalerna presenterar idag förslag till en karriärreform för kvinnodominerade akademikeryrken i offentlig sektor. På sikt är målet att en fjärdedel av de anställda inom dessa grupper ska omfattas av karriärtjänsterna. Liberalerna vill avsätta en miljard kronor för dessa tre förslag. Fler förstelärare i skolan Regeringen har sedan tidigare inrättat karriärsteg för lärare, så kallade förstelärare. Staten…

29 juni 2014

Jobben avgör välfärden

Idag presenterar vi rapporten Jobben avgör välfärden där vi jämför och granskar effekterna av Alliansens, S, V och MP:s förslag inför valet 2014. Resultatet är tydligt. Alliansens jobbökning har möjliggjort tiotals ytterligare miljarder till vård, skola och omsorg. Vårt mål om 350 000 nya jobb ger lika mycket till. Vänsteroppositionens förslag kostar däremot 70-140 000…

26 juni 2014

Röda Korset får stöd för arbete mot främlingsfientlighet

Regeringskansliet har efter ansökan beviljat svenska Röda Korset 1000 000 kronor för att stärka civilsamhällets beredskap att hantera främlingsfientliga handlingar genom bl.a. kunskapsutbyte. – Det farligaste för ett samhälle är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad. Beredskapen mot främlingsfientliga handlingar behöver stärkas och det svenska civilsamhället behöver mobiliseras i arbetet mot…

12 juni 2014

Nylander: Dags att lyfta frågan om proportionalitetskrav i strejkrätten

Den pågående tågkonflikten har aktualiserat frågan om proportionalitet i de åtgärder som fackförbunden vidtar. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ger stor makt till parterna på arbetsmarknaden. Modellen har många fördelar, men kräver också att parterna agerar ansvarsfullt. – De åtgärder som facken vidtar vid konflikter måste upplevas som legitima och stå i proportion till grundkonflikten, annars hotas…

11 juni 2014

Alliansen: Så vill vi öka integrationen och möjligheterna till jobb

Alliansregeringen vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350 000 fler. Det här är vägledande för Alliansregeringens förslag och reformer inför den mandatperiod vi har framför oss och fram till 2020. För oss är jobben viktigast. Alla som vill och kan arbeta ska ha…
1 59 60 61 62 63