Se alla

KU kritiserar assistans-hantering

Torsdag 7 juni 2018

 

Tina Acketoft, KU-ledamot.

Konstitutionsutskottet kritiserar regeringen för formuleringar i ett regleringsbrev till Försäkringskassan, där myndigheten uppmanades bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Tina Acketoft liberal ledamot i KU säger:

– Även om det inte var avsikten från regeringens sida och inte heller en rättskälla när myndigheterna ska fatta beslut går det inte att utesluta att formuleringar av detta slag i förlängningen riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.
Tina Acketoft konstaterar också att regeringen ändrade formuleringarna i regleringsbrev till myndigheten, efter att kritik riktats mot utformningen av regleringsbrevet 2016. Liberalernas Bengt Eliasson KU-anmälde också dåvarande statsrådet Åsa Regnér för formuleringen av regleringsbrevet.
I granskningen har det dock inte framkommit att målet att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen har förutsatt åtgärder från Försäkringskassans sida som står i strid med lagen. I senare regleringsbrev har uppdraget till Försäkringskassan formulerats på ett annat sätt för att tydliggöra kopplingen mellan timutvecklingen och god kontroll, och utskottet ser fördelar med den nya formuleringen. Läs mer om kritiken