Se alla

Sverige – möjligheternas land.

Solnedgång i Rosengård.

Förortslyftet

Hela Sverige ska vara möjligheternas land. Då kan vi inte ha områden där människors vardag och livschanser begränsas som de gör i de 60 utsatta områdena från Malmö och Rosengård i söder till Borlänge och Tjärna ängar i norr. Därför behövs förortslyftet – en plan för att vända utvecklingen i Sveriges utsatta områden fram till år 2030.

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

Jag är med i Liberalerna för synen på människans villkorslösa rätt till frihet och den starka övertygelsen om att aldrig acceptera att någon står utanför samhället. Därför är tillgång till en levande arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter är grunden. Jag är också med i Liberalerna för den starka strävan att motverka social splittring. Jag vill se ett samhälle som gör upp med alla former av kompromissande med extrema krafter som splittrar samhället och fråntar enskilda sin rätt att forma sitt egna liv. När vi har gjort upp med dessa krafter, är jag övertygad om att vi kan skapa ett Sverige som möjliggör frihet för alla landets invånare.

Aktuellt

Sociala medier

  • Följ på: 

Studiero på lektionerna och trygghet i korridorerna

Skollagen är tydlig - alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Eleverna beskriver en annan verklighet. Exempelvis uppger sex av tio flickor att de känner sig otrygga i skolan.

Liberalerna... har sett till så att skollagen ger rektor möjlighet att tillfälligt omplacera elever som förstör ordningen och tryggheten för andra. Nu måste vi se till så det finns akutplatser i kommunerna så att lagen kan efterlevas.

Studiero på lektionerna och trygghet i korridorerna

Skollagen är tydlig - alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Eleverna beskriver en annan verklighet. Exempelvis uppger sex av tio flickor att de känner sig otrygga i skolan.

Liberalerna... har sett till så att skollagen ger rektor möjlighet att tillfälligt omplacera elever som förstör ordningen och tryggheten för andra. Nu måste vi se till så det finns akutplatser i kommunerna så att lagen kan efterlevas.

Vi har ett kunskapstapp som ingen vet omfattningen av. Detta ska kartläggas efter krav från L. Inga nationella prov genomfördes senast och moment ställdes in i skolan. Jag skulle inte dra några som helst växlar utifrån denna statistik. #svpol #utbpol https://t.co/OdZ0RvkVDw