Se alla

Sverige – möjligheternas land.

Solnedgång i Rosengård.

Förortslyftet

Hela Sverige ska vara möjligheternas land. Då kan vi inte ha områden där människors vardag och livschanser begränsas som de gör i de 60 utsatta områdena från Malmö och Rosengård i söder till Borlänge och Tjärna ängar i norr. Därför behövs förortslyftet – en plan för att vända utvecklingen i Sveriges utsatta områden fram till år 2030.

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

Jag är med i Liberalerna för synen på människans villkorslösa rätt till frihet och den starka övertygelsen om att aldrig acceptera att någon står utanför samhället. Därför är tillgång till en levande arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter är grunden. Jag är också med i Liberalerna för den starka strävan att motverka social splittring. Jag vill se ett samhälle som gör upp med alla former av kompromissande med extrema krafter som splittrar samhället och fråntar enskilda sin rätt att forma sitt egna liv. När vi har gjort upp med dessa krafter, är jag övertygad om att vi kan skapa ett Sverige som möjliggör frihet för alla landets invånare.

Aktuellt

3 augusti 2021

Mer tid i skolan

Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Liberalerna menar dock att skolans svagheter må förvisso har blivit än mer tydliga under…

Sociala medier

  • Följ på: 

Dessa tolkar har tjänstgjort, sida vid sida, med svenska soldater, och lika lite som vi skulle överge våra veteraner, kan vi överge dessa tolkar. https://sverigesradio.se/artikel/oppositionen-ge-afghanska-tolkar-asyl

Det behövs mer lärarledd tid i skolan. Därför har vi idag presenterat fem förslag för att just tillgodose detta. https://www.liberalerna.se/nyheter/mer-tid-i-skolan

Det behövs mer lärarledd undervisning

Liberalerna menar nu att det är hög tid för en kraftsamling bakom skolan. Det krävs reformer som motverkar det kunskapstapp som uppstått, att elever inte får tillräckligt med särskilt stöd och att det saknas tillräckligt med vägar in till ...läraryrket.

Idag presenterar Liberalerna fyra förslag för att säkerställa att den lärarledda undervisningen i skolan ökar.