Se alla

Sundin (L): Prioritera grova brott framför fildelare

Torsdag 19 maj 2016

Internetleverantören Bahnhof presenterade idag en sammanställning av antalet förfrågningar från polisen med begäran om att lämna ut IP-adresser. Sammanställning visar att ungefär var fjärde förfrågan gäller immaterialrättbrott som fildelning.

– Fildelning är inte ett grovt brott, men det är laddat med symbolik. Det vore mycket olyckligt om det framträder en bild att polisen prioriterar en viss sorts vardagsbrottslighet framför grövre brott. Det säger Mathias Sundin (L), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet.

– Jag oroar mig för att vi ser en ändamålsglidning. Datalagringen sades

Sundin (L): Prioritera grova brott framför fildelare