Se alla

”Så bör optioner beskattas”

Tisdag 17 maj 2016

Incitamentsutredningens förslag på beskattning av personaloptioner har fått mycket kritik. Liberalerna anser att den absoluta huvudparten av onoterade bolag ska omfattas genom att det inte införs några storleksbegränsningar, skriver Jan Björklund och Mats Persson på Dagens Industri Debatt.

Vill vi att Spotify ska stanna kvar i Sverige? Vill vi att nästa Spotify ska kunna växa? Företaget startades 2006. Nu är det värt 75 miljarder kronor. Det är lika mycket som Skanska, men som har haft 100 år på sig. Digitaliseringen är här, globaliseringen är här och fort går det. Socialdemokrater som drömmer om en svunnen tid hänger inte längre med.

Värdet hos ett snabbväxande startup-företag sitter inte i stora maskiner eller skog och malm. Värdet sitter i huvudet hos ett litet antal kreativa och driftiga personer. Om de personerna lämnar Sverige försvinner värdet.

Svenska skatter präglas av Jante och hindrar skickliga entreprenörer och medarbetare från att få för höga inkomster i stället för att underlätta för karriärer och företag att växa. Sverige har bland de högsta skattesatserna på personaloptioner i Europa och västvärlden.

Vi liberaler tror på eget ägande. Det ger frihet för människan och skapar drivkrafter att växa och ta ansvar. Att ge fler medarbetare i företag möjlighet att bli ägare är ett syfte i sig.

För små expanderande företag utan stora intäkter är det svårt att Så bör optioner beskattas betala nyckelpersoner en lika hög lön som de kan få i andra delar av näringslivet. Ett sätt att attrahera dessa kompetenser är att erbjuda optioner som i framtiden kan omvandlas till aktier och ägande i bolaget.

Kapitalinkomster beskattas med 30 procent. Arbetsinkomster med upp till 60 procent plus sociala avgifter på 32 procent. Det är en helt avgö­ rande skillnad för den enskilde hur dessa aktier beskattas, och avgörande för var dessa företag väljer att etablera sig och växa.

Regeringens förslag till förändringar är så obetydligt att det knappt innebär några förändringar. Näringsminister Mikael Damberg (S) verkar inte ens vara bekymrad. Vi presenterar i dag i stället i sex principer en bred och ny modell för personaloptionsbeskattning:

– Skrota incitamentsutredningens förslag. Det behövs inte kosmetiska förändringar – det behövs något helt annat.

– Inga begränsningar i vem på företaget som får omfattas eller storleken på optionsprogrammen. För att göra optionerna enkla att använda bör det inte finnas någon storleksbegränsning på programmet eller behov av att värdera optionerna när de ställs ut. Alla i företaget, inte bara cheferna, ska kunna tilldelas optioner och ta del av en värdestegring i bolaget.

– Inga arbetsgivaravgifter. I dag beläggs hela värdet på en option när den löses ut med arbetsgivaravgifter. Vi föreslår att arbetsgivaravgifterna, efter en inledande period, helt avskaffas.

– Inga begränsningar på storleken på företagen. Regeringens förslag begränsas till vissa branscher och företag med viss ålder, omsättning eller personalstyrka. Vi anser att den absoluta huvudparten av onoterade bolag ska omfattas genom att det inte införs några storleksbegräsningar.

– En med tiden växande del av värdet på en option ska beskattas som kapitalinkomst. Desto längre tid som har gått mellan att optionen ställdes ut och den löses in desto högre del av värdet ska beskattas som kapitalinkomst. Det gör att risken för skatteplanering och en oavsedd överflyttning mellan inkomstslagen blir mindre, samtidigt som värdet och attraktiviteten i optionen på sikt kan bli stort. Bortom fem till sju år bör hela inkomsten beskattas som kapital.

– Sänk samtidigt marginalskatterna brett. Huvudproblemet i det svenska skattesystemet är att de svenska marginalskatterna på arbete är världens högsta. Det är därför Sverige måste skapa alla dessa undantag med snåriga 3:12-­regler, expertskatter och nu optionsskatter. De högsta marginalskatterna måste sänkas rejält. Inget annat parti än Liberalerna vill avskaffa värnskatten.

Ska Sverige stå starkt i den globala konkurrensen krävs attraktiva villkor för dagens och framtidens företag. I dagens riksdagsdebatt måste regeringen backa från sitt optionsförslag. Det skulle vara en välkommen förändring av en regering som hittills gjort det mindre, i stället för mer, lönsamt att attrahera och behålla kompetens och växande företag i Sverige.

Jan Björklund, partiledare, och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson
Debattartikel i Dagens Industri, 17 maj 2016