Se alla

Sundin (L): Pinsamt att Sverige inte är modernt nog för Uberpop

Onsdag 11 maj 2016

Mathias Sundin, riksdagsledamot för Liberalerna, reagerar kraftigt på nedläggningen av Uberpop. Sundin kommer ta upp frågan till debatt i riksdagen med infrastrukturminister Anna Johansson (S).

– Regelverk behöver uppdateras för tjänster som Uberpop och politiken har varit oerhört senfärdig. Signalerna från regeringen har dessutom varit att det kanske ska förbjudas.

– Det är pinsamt att Sverige sällar sig till andra bakåtsträvande länder som tror man kan förbjuda framtiden. Självfallet ska både Uber, dess förare och andra liknande företag betala skatter och sköta sig. Det är

Sundin (L): Pinsamt att Sverige inte är modernt nog för Uberpop