Se alla

Inför ”Lex Fadime” och stoppa stödet till odemokratiska organisationer

Söndag 24 april 2016

En av vår tids stora jämställdhetsfrågor handlar om att flickors och kvinnors möjligheter att leva ett fritt liv inskränks av familjen, släkten eller av självutnämnda moralväktare. Där detta förekommer är också det sociala trycket hårt mot hbtq-personer. Det demokratiska samhället ska aldrig acceptera hedersvåld och förtryck eller att flickors och kvinnors självbestämmande begränsas.

Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck bedriver ett viktigt samordnande och kunskapsspridande arbete. Liberalerna vill att denna funktion permanentas för att på så sätt långsiktigt bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Men det räcker inte. Därför föreslår vi:

Stoppa stödet till vissa odemokratiska organisationer
Offentliga medel ska inte användas till att främja organisationer som motarbetar demokratiska principer och jämställdhet. Både stat och kommun måste bättre följa upp hur olika bidrag används och i förekommande fall dra in bidrag och kräva återbetalning.

Förortens feminister behöver mer stöd. Den feministrörelse som trots allt vuxit fram i utsatta områden måste få fortsätta växa. Offentligt stöd till kvinnors organisering måste därför i högre utsträckning gå till organisationer som arbetar på gräsrotsnivå för jämställdhet i dessa områden.

Högre straff för hedersbrott – inför ”Lex Fadime”
På samma sätt som hatbrottsmotiv (BrB 29:2 punkt 7) kan leda till strängare straff vill Liberalerna att hedersrelaterade motiv ska anses vara en försvårande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde.

Permanent skyddad identitet till offer för hedersrelaterat våld
Offer för hedersrelaterat våld är särskilt utsatta eftersom hoten utövas av flera, ofta närstående personer, under lång tid. Hoten kvarstår ofta även om bedömningen görs att den mest akuta hotnivån gått över. Samhället måste se allvaret i situationen och garantera ett långvarigt skydd. I vissa fall även en permanent skyddad identitet.