Se alla

Jan Björklund: En liberal budget för trygghet, självständighet och kunskap

Torsdag 27 april 2017

Den liberala samhällsmodellen utmanas. Vi ser det i resten av Europa där populister och extremister försöker radera de liberala värderingar som västvärlden bygger på. Det är en oroande säkerhetspolitisk utveckling i Ryssland där Putin rustar upp. Vi har stora utmaningar i vårt eget land; en ny underklass av lågutbildade nyanlända håller på att växa fram. Kunskapsskolan behöver mer av reformer för att ge alla barn samma chans i livet. En liberal reformagenda är nödvändig för att Sverige inte ska slitas isär.

Idag har jag tillsammans med vår ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson presenterat Liberalernas vårbudget. Den handlar om liberala vägval för att öka människors självständighet, öka tryggheten och ge fler barn chansen att lyckas i skolan.

Fler människor ska få friheten att försörja sig själva. Därför behövs startjobb, med lägre ingångslön som gör det möjligt för fler att slippa leva på bidrag. Sverige är det EU-land som har lägst andel enkla jobb och det är inte hållbart. Socialdemokraternas motstånd mot startjobb cementerar utanförskapet för dem som mest av alla måste inkluderas i samhället.

Pisaresultaten var ett positivt trendbrott, nu har Alliansens reformer börjat att ge resultat. Men det går inte att luta sig tillbaka, Gustav Fridolins reformstopp måste upphöra, skolan har fortfarande för låga kunskapsresultat och dålig studiero, vilket framförallt drabbar de svagaste eleverna. Vi måste förlänga skolplikten för nyanlända, se till att fler lärare får vidareutbildning och ha bättre uppföljning i form av tidigare betyg och ordningsomdömen.

Tryggheten ska öka, därför kräver vi liberaler en kraftig förstärkning av det svenska försvaret. Men tryggheten på gator och torg ska också öka, genom fler poliser och kommunala trygghetsvakter. Attraktiviteten till polisyrket ska höjas, Liberalerna föreslår en löneökning på 4000 kronor i månaden.

Den rödgröna regeringen gör inte tillräckligt. För ett land som inte ska slitas isär utan hålla samman krävs en liberal reformagenda.

Liberala hälsningar,
 
Jan Björklund