Se alla

Roger Haddad (L): Regeringen reagerar för sent om återvändande terrorister

Torsdag 14 april 2016

Idag har regeringen beslutat att Säkerhetspolisen ska ges ett särskilt uppdrag gällande kontrollen av återvändande terrorkrigsresenärer. I november påpekade Roger Haddad, Liberalernas rättspolitiske talesperson, i en interpellationsdebatt med Anders Ygeman att problemet var växande och eftersökte åtgärder från regeringen. Ygeman menade då att han inte såg något behov av ”ytterligare specifika åtgärder eller initiativ från regeringens sida”. Roger Haddad är kritisk till ministerns sena uppvaknande.  

– Jag påpekade redan i november, mot bakgrund av Säkerhetspolisens rapport, att det
Source: Pressmeddelanden