Se alla

”Regeringen sviker jobben, bryter löften och äventyrar välfärden.”

Kommentar från Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag angående regeringens vårbudget

Onsdag 13 april 2016

Magdalena Andersson gillar att jämföra svensk ekonomi med olika bilmärken. Men med ett land kan man inte göra som med en bil. Det går inte stoppa allt och skicka det på reparation om man gjort fel. Vår ekonomi måste alltid vara redo för nästa inbromsning i konjunkturen. Därför är regeringens politik och den vårbudget de i dag presenterade farlig för Sverige och för välfärden på sikt. När nästa krock i världsekonomin slår mot oss riskerar vi att stå orustade.

Magdalena Andersson tömmer ladorna genom att låna till nya reformer trots att vi befinner oss i en konjunkturuppgång. Underskotten i de offentliga finanserna växer både i år och nästa år. Det är tvärt emot hur både ekonomer generellt och Magdalena Andersson själv tidigare har argumenterat för att en regering ska göra. Att öka underskotten i högkonjunktur gör att vi riskerar att behöva spara i och förvärra nästa lågkonjunktur. Det kommer slå mot välfärden.

Vårbudgeten ger heller inga svar på hur regeringen ska nå EU:s lägsta arbetslöshet. Både 2014 och 2015 hade elva länder i EU lägre arbetslöshet än Sverige. Nu visar prognoserna över 2016 och 2017 att vi överhuvudtaget inte kommer att förbättra vår placering åren som kommer. Det är tyvärr inte förvånande. När stora skattehöjningar läggs på företag och jobb samtidigt som transfereringssystem byggs ut skapas färre nya jobb. Bara kostnaden för sjukförsäkringen väntas nu öka med 15 miljarder kronor jämfört med 2014,  samtidigt som kostnaden för de arbetsmarknadspolitiska programmen fördubblas. Totalt ökar nu utgifterna med 200 miljarder år 2019 jämfört med när regeringen tillträdde.

Liberalerna kommer att presentera sin första vårbudget under vårt nya namn inom tre veckor. Den kommer innehålla satsningar för framtidstro, fler jobb och bättre välfärd i Sverige. Det är en annan politik än en som nostalgiskt drömmer sig tillbaka och höjer skatterna på jobben, sviker vallöften och äventyrar välfärden.

Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna