Se alla

Örnebjär (L): Kostnaden för höghastighetsjärnväg inte försvarbar

Tisdag 31 maj 2016

Idag presenterar Trafikverket uppdaterade kostnadsbedömningar för höghastighetsjärnväg. I dagsläget görs bedömningen att anläggning av höghastighetsbanor skulle kosta 230 miljarder kronor. Liberalerna har tidigare aviserat att partiet säger nej till höghastighetsbanor.
– Det är helt enkelt för dyrt. Kostnaden och den omfattande upplåning som skulle krävas motiveras inte av nyttan. Den nuvarande uppskattningen är 90 miljarder dyrare än vad uppskattningen var när Alliansen satt vid makten. Dessutom är det enbart en uppskattning vi får idag. Det finns alltid en risk att stora

Örnebjär (L): Kostnaden för höghastighetsjärnväg inte försvarbar