Se alla

Nu tillsätter vi en utredning för att reformera SiS

Onsdag 7 februari 2024

Liberalerna har under lång tid uppmärksammat bristerna inom den statliga barn- och ungdomsvården samt krävt en reformering. Nu går regeringen vidare med att reformera Statens institutionsstyrelse, SiS. 

Den statliga barn- och ungdomsvården har inte hängt med i samhällsutvecklingen. Den allvarliga brottsligheten har krupit nedåt i åldrarna och fler barn och unga inom samhällsvården har kopplingar till kriminella nätverk.

Vårdbehoven hos barn och unga har också ökat kraftigt. Barn och unga som är placerade på särskilda ungdomshem utsätter många gånger sin fysiska eller psykiska hälsa för påtagliga risker genom t.ex. missbruk, svårt självskadande beteende eller genom att vistas i miljöer där organiserad brottslighet förekommer. Sis har samtidigt fått skarp kritik för bland annat rymningar, fritagningar och behandlingsresultat.

På bilden: Lina Norquist, socialpolitisk talesperson.
Fotograf: Charlotte Rückl.