Se alla

Nu tar vi nya steg framåt för hbtqi-personers fri- och rättigheter i Sverige

Tisdag 6 februari 2024

Att kunna älska den man vill och vara den man är. Det är frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras för alla.

Med Liberalerna i regeringen prioriteras arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter högt. Vi satsar på att öka kunskapen om hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor, har gjort fler mötesplatser för unga hbtqi-personer möjliga och vi arbetar för att stoppa hedersförtrycket och våld i nära relationer – även i samkönade relationer och andra hbtqi-relationer. Men vi är inte nöjda.

Nu startar regeringen arbetet med en samlad handlingsplan för hbtqi-personers fri- och rättigheter för 2024–2027. Som ett led i arbetet träffade jämställdhetsminister Paulina Brandberg måndagen den 5 februari, företrädare för ett antal av Sveriges hbtqi-organisationer för att höra deras åsikter om hur Sverige kan bli ett bättre land för hbtqi-personer.