Se alla

Liberal seger: ökad säkerhet när Sverige ansluter till Nato

Måndag 26 februari 2024

Idag röstade det ungerska parlamentet som sista land för att godkänna Sveriges medlemskapsansökan till Nato. Vi är nu snuddande nära det Natomedlemskap som Liberalerna tog ställning för redan år 1999, som första riksdagsparti i Sverige. Vi var före vår tid – endast 19 % av svenskarna stod då bakom ett medlemskap.

Ett efter ett har flera andra partier anslutit till vår linje och Rysslands invasion av Ukraina visade i blixtbelysning på skillnaden mellan att tillhöra en försvarsallians och att stå utanför.

Sedan dess har parti efter parti anslutit till vår linje och 2022 tog riksdagen äntligen beslut om en svensk ansökan. Rysslands invasion av Ukraina blev ett bryskt uppvaknande och visade på skillnaden mellan att tillhöra en försvarsallians och att stå utanför. 

Efter över tjugo års nära samarbete med Nato är Sverige väl förberett att ta steget in i gemenskapen och att omfattas av artikel 5 i Natofördraget. Artikel 5 innebär att medlemsländerna ger ömsesidiga säkerhetsgarantier vid anfall utifrån. Så tryggas Sveriges säkerhet på bästa sätt.