Se alla

Liberalerna: Systemet med gode män måste reformeras

Onsdag 27 april 2016

Systemet med gode män är idag inte rättssäkert. SVT har i en serie inslag lyft fall där personer med gode män fått tillgångar förskingrade. Liberalerna i riksdagens socialutskott anser att systemet behöver förändras, med krav på utbildning för gode män och skyldighet att anmäla vid misstanke om brott.

– Årsrika med gode män befinner sig ofta i ett utsatt läge. Att vara god man är ett förtroendeuppdrag som många tar på sig för att hjälpa andra människor. Samtidigt måste rättssäkerheten vara god. Därför är det viktigt att gode män får utbildning i vad som förväntas. Det säger Barbro

Liberalerna: Systemet med gode män måste reformeras