Se alla

Mats Persson: ”Högre statlig skatt slår mot samhällsbärarna”

Tisdag 21 mars 2017

Tvärtemot Vänsterpartiet, vill Liberalerna att färre ska betala statlig skatt. Utbildning, ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver Vänsterpartiet på SvD Debatt, att de kommer att fortsätta att höja skatten. Det innebär att allt fler, utöver kommunalskatt, också ska betala statlig inkomstskatt. Den skatten innebär för de allra flesta att över 50 kronor på den sista intjänade hundralappen försvinner i skatt.

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att utbilda sig och ta ansvar på jobbet, ett land där företagsamhet och flit uppmuntras. Så är det inte idag. Fackförbundet Saco visar att för många akademiker lönar sig utbildning dåligt eller inte alls när man tittar på inkomsten över hela livet. I över 40 procent av de högskoleutbildningar som ingår i Sacos studie lönar sig utbildning sämre jämfört med en gymnasieutbildning. Den som under några år helt valt bort en inkomst och tagit studielån för att kunna utbilda sig kommer inte i kapp den som istället valde att arbete från första dagen. Det gäller framförallt kvinnodominerade yrken i offentlig sektor; sjuksköterskor, lärare och socionomer. Det beror till stor del på att skattesystemet straffbeskattar utbildning. Exempelvis får fyra av tio heltidsarbetande poliser och mer än var tredje heltidsarbetande specialistsjuksköterska inte behålla mer än hälften av den sist intjänade hundralappen. Det är inte rimligt. Därför föreslår Liberalerna att färre ska betala statlig skatt.

I ett läge när vi har brist på sjuksköterskor och lärare väljer regeringen att göra det ännu mindre lönsamt att utbilda sig till dessa yrken. Det sänder en mycket märklig signal. På vilket sätt stärks välfärdens kärna av att deras medarbetare betalar högre skatt?

Det är svårt att förstå vilket samhällsproblem regeringen vill lösa genom att barnmorskor ska betala högre skatt. I grund och botten handlar det om ideologi. Socialister som Jonas Sjöstedt ser rättvisa som att alla har lika mycket. Men en liberal syn på rättvisa har en annan utgångspunkt. Alla ska samma förutsättningar, men utbildning, ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig. Det är rättvist att den som anstränger sig och tar ansvar också får frukterna av detta.

Mats Persson (L)
riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson