Se alla

Liberalerna: Inför nationellt examensprov, återinför timplan och ämnesbetyg samt höj förkunskapskraven

Onsdag 8 juni 2016

Idag presenterar Liberalerna tre förslag för att få fler att lyckas i gymnasieskolan och höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. I 90-talets gymnasiereform gjordes flera misstag. Därför detta föreslår Liberalerna att det införs ett nationellt examensprov, att ämnesbetyg och timplan återinförs och att förkunskapskraven till de teoretiska programmen höjs.

 1.      Nationellt examensprov som rättas externt
Gymnasiestudier bör avslutas med ett nationellt examensprov. Syftet är att upprätthålla en hög kravnivå och nationell likvärdighet. Provet ska vara skriftligt och omfatta de

Liberalerna: Inför nationellt examensprov, återinför timplan och ämnesbetyg samt höj förkunskapskraven