Se alla

L: Synskadades rätt till valhemlighet ska garanteras

Torsdag 21 april 2016

Idag biföll riksdagen en del av en kommittémotion från Liberalerna med bland förslag om stärkt valhemlighet för synskadade.

– Att kunna rösta på vilket parti man vill utan att behöva berätta det för någon är en mycket viktig del av demokratin. Alla medborgare har rätt till valhemlighet. Det säger Mathias Sundin, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet.

Synskadade måste idag vid val få hjälp med att personkryssa. Liberalernas motion tar fasta på att valhemligheten ska vara absolut – även för synskadade.

– När jag som demokratiminister i Alliansregeringen var med och skrotade
Source: Pressmeddelanden