Se alla

Erik Ullenhag (L): Viktigt arbete i kommissionen mot antiziganism

Tisdag 21 juni 2016

Kommissionen mot antiziganism presenterade under gårdagen sitt slutbetänkande. Erik Ullenhag, tidigare statsråd med ansvar för minoriteters rättigheter, tillsatte kommissionen som har arbetat för att kraftsamla mot antiziganism och minska den förtroendeklyfta som finns mellan romer och samhället i stort.

– Kommissionen har bedrivit ett viktigt arbete. Man kommer med flera bra förslag om att öka spridningen av vitboken i skolorna, att både DO och Polisen måste utreda fler fall av hatbrott och diskriminering mot romer samt att inrätta nationellt centrum för romska frågor. Det är viktigt

Erik Ullenhag (L): Viktigt arbete i kommissionen mot antiziganism