Se alla

Erik Ullenhag (L): Fler jobbar och har högre inkomster tack vare etableringsreformen

Fredag 13 maj 2016

På Liberalernas förslag övertog Arbetsförmedlingen 2010 det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbetslivet från kommunerna. En slutrapport från Stockholms universitet om etableringsreformen presenterades igår på ett seminarium arrangerat av Fores. Rapporten är en jämförelsestudie mellan nyanlända som omfattats av etableringsinsatser och nyanlända som deltog i kommunalt introduktionsprogram.

– Rapporten visar att etableringsreformen är bättre för såväl sysselsättningen som för inkomstnivån för nyanlända än det tidigare systemet. Sysselsättningen var efter tre år 7,5 procent

Erik Ullenhag (L): Fler jobbar och har högre inkomster tack vare etableringsreformen