Se alla

Enig valberedning föreslår omval av Jan Björklund

Fredag 21 augusti 2015

Liberalernas valberedning föreslår omval av partiledaren Jan Björklund, inför landsmötet i november. Beslutet togs idag, fredagen den 21 augusti, efter att nomineringstiden gått ut. Valberedningen är enig i sitt ställningstagande.

–  Jan Björklund är en skicklig politiker, med tung politisk erfarenhet från både regering och kommunalt arbete. I det politiskt känsliga läge som Sverige befinner sig i har Jan Björklund erfarenhet och mod att driva Liberalerna och liberalismen framåt. Jan Björklund visar utmärkt ledarskap och stark vilja att få leda Liberalernas politiska förnyelsearbete inför 2018, säger Olle Schmidt, ordförande i valberedningen och tidigare EU-parlamentariker.

–  Det är uppenbart att Jan Björklund har ett starkt förtroende internt i Liberalerna liberalerna. Det är ingen hemlighet att frågan denna gång diskuterats mer grundligt i partiets länsförbund, och slutsatsen är att en stor majoritet förordar omval av Jan Björklund, säger Olle Schmidt, valberedningens ordförande.

15 länsförbund har nominerat Jan Björklund, det motsvarar tre fjärdedelar av ombuden på landsmötet. Valberedningen återkommer med övriga förslag till val av partistyrelse senare under hösten.

Kontakt: 
Liberalerna liberalernas presstjänst: 0708-54 90 20

Valberedningen består av följande personer:
Olle Schmidt, Malmö (ordf.),
Linda Axäng, Örebro,
Jan Ertsborn, Falkenberg,
Linda Nordlund, LUF
Anna-Karin Östling Sjöstrand, Umeå,
Thomas Stääv, Eskilstuna
Ann-Katrin Åslund, Stockholm