Se alla

Eliasson (L): LSS-utredningen måste ta fasta på assistans som en rättighet

Torsdag 26 maj 2016

Regeringen har idag tillsatt Désirée Pethrus till särskild utredare för LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Enligt direktiven ska utredningen komma med förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans.

– Tyvärr blev det som vi och många med oss befarat. Utgångspunkten blev ekonomi, valfrihetsfientlighet och missriktad fuskjakt. Det säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionshinderfrågor.

– Direktiven är talande, syftet med utredningen är att minska kostnaderna. Detta är inte bara fel i sak, det

Eliasson (L): LSS-utredningen måste ta fasta på assistans som en rättighet