Se alla

Bengt Eliasson: Nedskärningar är viktigare än personlig assistans för regeringen

Fredag 27 januari 2017

Regeringen har under det senaste året gjort kraftiga nedskärningar inom assistansersättningen genom ett besparingsuppdrag till Försäkringskassan. Försäkringskassans siffror visar att antalet assistansberättigade i december var det lägsta på åtta år. När det gäller antalet timmar per person så har det inte ökat på samma sätt som tidigare år. Liberalerna har tidigare uppmärksammat besparingarna i regeringens assistanspolitik och ställer sig mycket kritisk till regeringens nedskärningar.

– Vi ser en utveckling där många människor med behov av assistanshjälp blir nekade. Det är tydligt att fokus ligger på nedskärningar istället för frihet för de med assistansbehov, säger Bengt Eliasson, funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna.

– Regeringens signalpolitik har fått en tydlig effekt, och tyvärr har den gått ut över enskilda individer som behöver hjälp för att klara av sin vardag, avslutar Eliasson.