Du blir medlem i din kommun och i ditt län, och här kan du påverka på t ex årsmöten. Hitta Liberalerna där du bor genom att klicka på Lokalt, högst upp till höger.

Liberalernas landsmöte

Landsmötet är Liberalernas högste beslutande organ. Det består av 183 ombud som samlas vartannat år och fattar beslut om partiets politik och ekonomi och väljer partistyrelse och partiledare. Här hittar du landsmöteshandlingar och beslutsprotokoll. I landsmöteshandligarna ingår till exempel bokslut, verksamhetsberättelse motioner och motionssvar.

Här kan du läsa mer om det senaste landsmötet.

De år när det inte är landsmöte, och när vi behöver fatta viktiga beslut, samlas vi istället till partiråd.

Säg ifrån

Att vara medlem och aktiv i Liberalerna, ska vara tryggt, givande och roligt. Vår verksamhet ska följa stadgar och etiska regler. Du som upplever eller känner till något felaktigt eller kränkande beteende inom Liberalerna, kan antingen kontakta partiet direkt, eller säga ifrån genom en anonym så kallad visselblåsartjänst.