Se alla

Landsmöte 2021

Ny start för Sverige

Fredag den 19 november-söndag den 21 november 2021 Linköping Konsert & Kongress

Vartannat år håller Liberalerna landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 183 ombud från partiets förbund samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet bestämmer partiets politik i de centrala frågorna och väljer partistyrelse.

2021 års möte äger rum i Linköping, med start fredagen den 19 november kl 11:00, och avslutas söndagen den 21 november ca 16:00. Du hittar program för de tre dagarna här.

På grund av covid-19-pandemin kommer antalet personer som kan vistas fysiskt i lokalerna att vara något begränsat. I landsmötets lokaler prioriteras därför plats för ombud, ombudsersättare, partistyrelse, landsmötespresidium och övriga landsmötesfunktionärer samt personal som medverkar i landsmötesarrangemanget, representanter för valberedning, revisorer och granskningsutskott samt särskilt inbjudna gäster. Övriga personer deltar i mån av plats. Utställare kommer att befinna sig i avgränsade utrymmen. Rösträtt under mötet tillkommer ombuden och tjänstgörande ombudsersättare.

Mötet kommer att sändas i för alla medlemmar som önskar följa förhandlingarna.
Tips: Följ även #landsmöte21 i sociala media.

Smittsäkerhet under Landsmötet

Det allra viktigaste vi alla kan göra är att stanna hemma och inte komma till kongresslokalerna vid symtom på luftvägsinfektion (exempelvis hosta, snuva, halsont, feber och sjukdomskänsla). Detta gäller även för vaccinerade. 

Utöver denna uppmaning har riksorganisationen beslutat om följande för att landsmötet ska kunna genomföras på ett säkert sätt och alla ska kunna känna sig trygga att delta.

  1. I första hand ska deltagare på mötet vid incheckningen på fredag kunna uppvisa ett giltigt covid-pass. Passet laddas snabbt och enkelt ner på e-hälsomyndighetens hemsida och är giltigt i 3 månader.
  2. I andra hand – för den som av någon anledning inte har ett covid-pass – ska deltagaren vid incheckningen kunna uppvisa ett negativt resultat från provtagning som är gjord under de senaste 48 timmarna. Det kommer finnas möjlighet att testa sig på plats, till ett självkostnadspris om 495 sek. Detta betalar man själv, och man behöver invänta svar utanför lokalerna.

Om varken covid-pass eller negativt testresultat kan uppvisas kommer man tyvärr inte bli insläppt i byggnaden.

Kontakt

Har du frågor inför landsmötet är du välkommen att kontakta oss på [email protected].
Projektledare för arrangemanget är Maria Marteleur.

Press kan anmäla sitt intresse här.
Kontakt med Liberalernas presstjänst: 0708-54 90 20 (ej sms) eller [email protected]

Tryckta handlingar

Det tryckeri vi anlitat för att trycka handlingar till de som beställt sådana har tyvärr inte kunnat leverera i tid. Vi beklagar detta. Det kommer att finnas handlingar på plats till 1) alla som beställt men ej fått 2) den som önskar köpa handlingar i efterhand, då till ett självkostnadspris.

Hotell i Linköping

Deltagare bokar i år sina hotell själva eller via sina förbund, för bästa möjliga avbokningsregler. Dessa hotell ligger inom gångavstånd från kongresscentret och resecentrum. Priserna som anges är cirkapriser per natt, enkelrum standard med fri avbokning när du bokar som privatperson.

Elite Stora Hotellet 1090 sek Clarion Slottparken1498 sek
Comfort Hotel1498 sek  Best Western &1045 sek
Best Western Stångå995 sek Park Hotel850 sek

Resor

Bokas också på egen hand, med det färdmedel som fungera bäst. Resekostnader för landsmötesombud som överstiger 1 500 kr ersätts av riksorganisationen förutsatt att man valt billigaste färdmedel. Bilresor ersätts med Skatteverkets gränsbelopp för skattefri bilersättning f.n. 18,50 kr per mil och enbart då andra kollektiva färdmedel saknas. Fyll i reseräkning och bifoga originalkvitton eller motsvarande underlag. Reseräkning skall skickas in senast fyra veckor efter utförd resa, till [email protected]

Under mötet

Kommer information att förmedlas via vår medlemsapp / sidan medlem.liberalerna.se Läs mer om hur du aktiverar / loggar in i appen här.

 

Landsmötesprocessen

Landsmötesprocessen

Förbund, kommunföreningar och lokala föreningar i Liberalerna samt enskilda medlemmar i partiet har rätt att lägga förslag till landsmötet i form av motioner. Motionstiden inför Landsmöte 2021 pågick mellan den 22 mars-17 maj.

Tack till er alla som varit med och gett förslag om liberal politik!

Valberedningen har under ledning av ordförande Lars Persson Skandevall arbetat fram valförslag till mötet. Kontakt med valberedningen tas via: [email protected].