Fredag 15 november 2019–söndag 17 november 2019
Aros Congress Center i Västerås

Vartannat år håller Liberalerna landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 183 ombud från partiets förbund (tidigare länsförbund) samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet bestämmer partiets politik i de centrala frågorna och väljer partistyrelse.

Motionera till landsmötet

Var med och påverka Liberalernas politik! Du som är medlem i Liberalerna kan skicka in förslag i form av motioner till landsmötet. Även partiets lokala föreningar och förbund kan lämna in motioner.

En motion är ett skriftligt förslag om vilken ståndpunkt partiet borde ha i en viss fråga. Det är även möjligt att lämna in motioner om Liberalernas interna organisation, verksamhet och stadgar.

Motionstiden till landsmötet pågår från den 11 mars fram till den 1 maj klockan 24.00. Lämna in din motion genom att klicka på knappen nedan. Har du tekniska problem med formuläret eller frågor om landsmötet, kontakta oss på [email protected].