Se alla

Landsmöte 2021

Ny start för Sverige

Fredag den 19 november-söndag den 21 november 2021 Linköping Konsert & Kongress

Vartannat år håller Liberalerna landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 183 ombud från partiets förbund samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet bestämmer partiets politik i de centrala frågorna och väljer partistyrelse.

2021 års möte äger rum i Linköping, med start fredagen den 19 november kl 11:00, och avslutas söndagen den 21 november ca 16:00. Du hittar hålltider för de tre dagarna här.

På grund av de krav på avstånd som ställs till följd av covid-19-pandemin kommer antalet personer som kan vistas fysiskt i lokalerna att vara begränsat. I landsmötets lokaler kan därför endast befinna sig ombud och tjänstgörande ersättare, partistyrelse, landsmötespresidium och övriga landsmötesfunktionärer samt personal som medverkar i landsmötesarrangemanget, representanter för valberedning, revisorer och granskningsutskott samt särskilt inbjudna gäster (som är symtomfria vid tillfället). Rösträtt under mötet tillkommer ombuden och tjänstgörande ombudsersättare. Utställare kommer att befinna sig i avgränsade utrymmen.

Mötet kommer att sändas i för alla medlemmar som önskar följa förhandlingar.

Har du frågor inför landsmötet är du välkommen att kontakta oss på [email protected].
Projektledare för arrangemanget är Maria Marteleur.

Press kan anmäla sitt intresse här.
Kontakt med Liberalernas presstjänst: 0708-54 90 20 (ej sms) eller [email protected]

Tryckta handlingar

Ombud som önskar tryckta landsmöteshandlingar beställer det HÄR  senast den 22 oktober.
Du hittar handlingarna nedan och kan enkelt läsa dem i digital form på den enhet du själv föredrar.

Vill någon som inte är ombud beställa handlingar och själv bekosta detta fyller man in DETTA formulär, senast den 29 oktober.

Hotell i Linköping

Deltagare bokar i år sina hotell själva eller via sina förbund, för bästa möjliga avbokningsregler. Dessa hotell ligger inom gångavstånd från kongresscentret och resecentrum. Priserna som anges är cirkapriser per natt, enkelrum standard med fri avbokning när du bokar som privatperson.

Elite Stora Hotellet 1090 sek Clarion Slottparken 1498 sek
Comfort Hotel 1498 sek  Best Western & 1045 sek
Best Western Stångå 995 sek Park Hotel 850 sek

Resor

Bokas också på egen hand, med det färdmedel som fungera bäst. Resekostnader för landsmötesombud som överstiger 1 500 kr ersätts av riksorganisationen förutsatt att man valt billigaste färdmedel. Bilresor ersätts med Skatteverkets gränsbelopp för skattefri bilersättning f.n. 18,50 kr per mil och enbart då andra kollektiva färdmedel saknas. Fyll i reseräkning och bifoga originalkvitton eller motsvarande underlag. Reseräkning skall skickas in senast fyra veckor efter utförd resa, till [email protected]

 

 

Landsmötesprocessen

Landsmötesprocessen

Förbund, kommunföreningar och lokala föreningar i Liberalerna samt enskilda medlemmar i partiet har rätt att lägga förslag till landsmötet i form av motioner. Motionstiden inför Landsmöte 2021 pågick mellan den 22 mars-17 maj.

Tack till er alla som varit med och gett förslag om liberal politik!

Valberedningen har under ledning av ordförande Lars Persson Skandevall arbetat fram valförslag till mötet. Kontakt med valberedningen tas via: [email protected].