Handlingar och dokument

Använd knapparna nedan för att hitta:

  • Tidsschema för landsmötet
  • Landsmöteshandlingar (motioner och partistyrelsens svar)
  • De mötesdokument (utskottsutlåtanden och dagordningar) som ligger till grund för mötesförhandlingarna
  • Protokoll

Om landsmötet

  • Tid: 17–19 november 2017
  • Plats: Aros Congress Center, Västerås
  • Antal deltagare: ca 618
  • Antal röstberättigade ombud: 183
  • Antal motioner: 629
  • Mängd kaffe som kommer att gå åt: 1 200 liter

Vad vi bestämde

Här hittar du sammanfattningar och filmklipp från alla avslutade förhandlingspass.

Nyheter från landsmötet

19 november 2017

Beslut i korthet – utrikespolitik och Europafrågor

Ja till EU:s sociala pelare. Ska EU:s fria rörlighet fungera måste varje land garantera social trygghet för sina medborgare. Liberalerna säger ja till att utveckla EU-samarbetet med den sociala pelaren. Mer demokrati Kopplingen mellan dagens bistånd och grundläggande mänskliga rättigheter är alltför svag. Liberalerna vill därför att svenskt utvecklingsbistånd ska ha demokrati som övergripande mål.…

19 november 2017

Beslut i korthet – Integration och migration

Rätten till asyl Sverige ska värna asylrätten och en human asylpolitik på EU-nivå. Alla medlemsstaters ansvar måste tydliggöras. Familjer ska få sina asylskäl prövade i samma land. I väntan på en stärkt och harmoniserad asylpolitik på EU-nivå behöver svensk lagstiftning ligga mer i linje med andra jämförbara EU-länder Liberalerna står för en human och realistisk…

19 november 2017

Beslut i korthet – rättspolitik

Utred kronvittnen och anonyma vittnen Liberalerna vill utreda anonyma vittnen inom ramen för en större utredning om vittnesskyddet i svenska domstolar. Landsmöte vill också att man ska utreda ett system med kronvittnen, där en brottsmisstänkt person kan få strafflindring om han eller hon lämnar uppgifter som underlättar utredningen av andras brott. Avskaffa två-tredjedelsfrigivning Liberalerna vill…

19 november 2017

Beslut i korthet – religiösa friskolor m.m.

Religiösa friskolor Efter en lång och ideologisk debatt har Liberalernas landsmöte tagit ställning för att nya religiösa friskolor inte ska tillåtas och att befintliga inte ska kunna utvidga sin verksamhet. Inspektionen av religiösa friskolor ska skärpas och huvudmän som inte följer läroplanens normer och värdegrund ska inte få bedriva undervisning. Landsmötet sade därmed nej till…

19 november 2017

Beslut i korthet – kultur och civilsamhälle

Satsa på skolbiblioteken Liberalerna vill uppgradera skolbiblioteken.  På samma sätt som det finns riktvärden för antal elever per skolsköterska ska det finnas också för pedagogiska bildningsresurser – en på 400 elever. Ett välfungerande skolbibliotek är en del av den pedagogiska spetsverksamheten och en grundsten i en liberal kulturpolitik. Ett nytt konstnärligt nationellt uppdrag Vid sidan…