Vartannat år håller Liberalerna landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 183 ombud från partiets förbund (tidigare länsförbund) samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet bestämmer partiets politik i de centrala frågorna och väljer partistyrelse.

Förbund, kommunföreningar och lokala föreningar i Liberalerna samt enskilda medlemmar i partiet har rätt att lägga förslag till landsmötet i form av motioner. Motionstiden pågår den 22 mars-17 maj.

Har du frågor inför landsmötet är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Motionera till landsmötet

Var med och påverka den liberala politiken. Förbund, kommunföreningar och lokala föreningar i Liberalerna samt enskilda medlemmar i partiet har rätt att lägga förslag till landsmötet i form av motioner. Motionstiden pågår den 22 mars-17 maj.

 

 

Rapporter och partistyrelseförslag

Här kommer vi successivt att publicera de rapporter samt förslag från partistyrelsen som läggs fram inför landsmötet. Vill du lägga egna förslag till förändringar kan du göra det genom att skriva en motion.

Landsmöte 2021, Förslag till stadgeändring