Se alla

Vi stärker säkerheten för judar i Sverige

Onsdag 25 oktober 2023

Det är oacceptabelt att judar i Sverige nu utsätts för ökat hot och våld på grund av konflikten i Mellanöstern och att det går ut över det behov av att mötas i judiska gemenskaper som finns i denna situation.

Vi har alla ett ansvar för att stå upp mot hat och hot som vi ser i vårt samhälle. Antisemitismen utgör ett hot mot judar i Sverige, men det är också ett hot mot vårt öppna samhälle, vår demokrati och dess grundläggande värderingar.

Därför har Liberalerna tillsammans med samarbetspartierna beslutat att stödja Judiska centralrådet med 10 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att trygga och säkra judiska församlingar och organisationers verksamheter, skriver jämställdhetsminister Paulina Brandberg tillsammans med företrädare för samarbetspartierna på Aftonbladet debatt.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Bilden är ett montage.