Se alla

Ökat fokus på säkerhet i migrationspolitiken  

Onsdag 8 november 2023

Vi lever i en osäker tid. Säkerhetsläget är allvarligare än vi sett på länge med ett pågående krig i Europa och intensiva påverkanskampanjer från främmande makt. I augusti höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. 

Många som söker en tillflykt i Sverige vill bli en del av den svenska gemenskapen. Det är personer som arbetar hårt, lär sig språket och gör rätt för sig. Det går däremot inte längre att bortse från att allt fler personer som invandrat till Sverige bedöms utgöra ett hot mot vår säkerhet och arbetar för att skapa ett separatistiskt motsamhälle. I rekordmånga fall riktar Migrationsverket därför invändningar mot att ett svenskt medborgarskap ska beviljas. Det kan handla om att den sökande har extremistiska sympatier, eller att det finns misstankar om krigsbrott eller kopplingar till främmande makt.

Nu stärker Liberalerna säkerheten i migrationspolitiken. I tisdags fattade regeringen därför beslut om en proposition med ett antal skärpningar av lagstiftningen om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen. Propositionen är ett första steg mot ett mer ändamålsenligt regelverk. Vi vill bland annat utöka grunderna för återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd samt öka antalet verkställda utvisningar. Nu tar vi ansvar för att stärka migrationspolitiken och skapa ett tryggt samhälle, skriver Mauricio Rojas tillsammans med samarbetspartiernas migrationspolitiska talespersoner på SvD Debatt.