Se alla

Regeringens budget – ett dråpslag mot jobb och välfärd

Måndag 21 september 2015

Regeringens budget är en tydlig vänstergir, den innebär kraftiga skattehöjningar på människor, på jobb och på företagande, på 40 miljarder kronor. En majoritet av svenska folket får sämre disponibel inkomst. Det kommer att löna sig mindre att jobba och att utbilda sig framöver när skatterna höjs och den bortre parentesen i sjukförsäkringen tas bort. Budgeten är spiken i kistan för arbetslinjen. Det är ett hårt slag mot jobben och företagandet som bygger vår välfärd. Målet om att nå EU:s lägsta arbetslöshet kommer vara obefintlig med denna politik.

Budgeten saknar de genomgripande reformer på arbetsmarknaden som Sverige behöver för att jobben ska bli fler och tillväxten öka. Den förlegade arbetsrätten måste moderniseras för att människor ska kunna anställas och våga byta jobb. Det behövs fler enkla jobb så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden lättare kan komma i arbete. Regeringen försämrar nu Rot och Rut-avdragen som bidragit till att många av dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden fått ett riktigt jobb att gå till.

Det behövs reformer på bostadsmarknaden. Men istället för att genomföra nödvändiga regelförenklingar och att göra det mer lönsamt att bygga bostäder, så att byggandet kan komma igång på riktigt, så väljer regeringen subventioner som inte skapar långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden.

Att skapa förutsättningar för fler att komma i arbete handlar framförallt om att bygga ett välfärdssamhälle i världsklass. Skolan, äldreomsorgen och sjukvården får mer resurser när ekonomin växer, men då behövs en politik som ger förutsättningar för fler att komma i jobb. Det har regeringen inte levererat idag.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev