Se alla

Alla kommuner måste ta ansvar för flyktingar

Torsdag 10 september 2015

Det fruktansvärda kriget i Syrien gör att människor flyr för sina liv, det är en humanitär katastrof som pågår. Min och Liberalerna liberalernas utgångspunkt är att alla länder i EU måste hjälpas åt och ta ansvar för de flyktingar som söker skydd.

På samma sätt som vi kräver att alla länder inom EU ska ta sitt ansvar, så måste vi också se till att detta ansvar delas av alla kommuner i Sverige. Flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande och ansvaret måste vara gemensamt.

Under Alliansregeringen har fler och fler kommuner i Sverige öppnat upp för att ta emot flyktingar, vilket är mycket bra. Men det finns fortfarande kommuner som inte tar emot tillräckligt många. Liberalerna anser därför att staten ytterst ska kunna tvinga kommuner att ta ansvar för flyktingmottagandet. Det nationella gemensamma intresset måste vara överordnat det kommunala.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev