Se alla

Liberalernas ekonomiska vårmotion

Torsdag 27 april 2017

Det går bra för svensk ekonomi. Hjulen snurrar i högkonjunkturen. Men alla märker inte av de goda tiderna. Liberalernas vårbudget 2017 innehåller satsningar för att öka tryggheten, ge elever studiero och göra fler människor självständiga.

Kunskap som ger frihet – för alla barn

Tio miljarder till en kunskapsskola med lugn och ro.

Många elever sitter dag efter dag i röriga klassrum där kaos råder, och får inte en chans att lära sig det de behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Värst drabbade är ofta skolor i utanförskapsområden. De barn som behöver skolan mest är de som drabbas hårdast när det inte finns någon arbetsro.

Kunskap är biljetten vidare i livet. Liberalerna avsätter 10 miljarder för att utveckla kunskapsskolan och ge elever i Sveriges alla klassrum likvärdiga chanser att utvecklas och bli självständiga. Långtgående satsningar på bättre studiero, ”superteam” av extra skickliga lärare och rektorer i utsatta områden och mer tid i skolan för nyanlända elever är några viktiga inslag.

Verklig frihet kräver också trygghet

Stärk polisen – rättsstaten måste fungera.

Den svenska rättsstaten klarar i dag inte av att upprätthålla friheten och tryggheten för alla människor i Sverige. Skillnaden blir allt större mellan den som rör sig fritt i trygga områden och den som ser kriminaliteten ta över utanför köksfönstret medan polisen är långt därifrån.

Frihet är också att vara trygg där man bor. Med Liberalernas satsning blir det fler poliser, höjda polislöner som gör att fler vill utbilda sig och arbeta i yrket, och trygghetsvakter som kan öka tryggheten på gator och torg redan nu.

Frihet måste verkligen försvaras

Kraftig upprustning av försvaret i en orolig tid.

Världen omkring oss är osäkrare än på länge, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och osäkra signaler om hur USA:s säkerhetspolitik ska se ut framöver. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält.

En kraftig upprustning av försvaret är en av de viktigaste satsningarna i Liberalernas budget. Vi vill satsa ytterligare 28 miljarder på försvaret till 2020. Vi vill fortsätta öka resurserna så att  2 procent av BNP går till försvaret fram till år 2026. Och vi vill ha 100 fler JAS-plan än regeringen. Sverige måste omedelbart ansöka om medlemskap i Nato. För ensam är inte stark när demokratin, öppenheten och självständigheten står på spel. Frihet måste försvaras.

Friheten att få klara sig själv

Låt fler få första jobbet och slippa leva på bidrag.

300 000 nyanlända eller lågutbildade är fast i ett bidragsberoende och kan få gå många år i hopplös väntan på det första jobbet. Den stora klyftan i Sverige går mellan den som har ett arbete och den som inte har det. I utanförskapet växer en ny underklass fram, och här finns risk att gängkriminalitet och annan brottslighet får fäste.

Att få klara sig själv och styra över sitt eget liv – den friheten behöver fler människor ha. Med Liberalernas satsning på startjobb kan fler få jobb och egen lön när det blir billigare att anställa ungdomar och nyanlända.