Se alla

Liberalerna inte inbjudna till energisamtal

Fredag 3 juni 2016

Sverige behöver en energipolitik som säkrar klimat, jobb och välfärd i framtiden. Samtal om energipolitiken pågår i denna stund, men sedan en dryg vecka tillbaka har regeringspartierna valt att inte bjuda in Liberalerna till förhandlingar. Detta beror på vår inställning till de mångmiljardsubventioner som Miljöpartiet och andra partier avser att lägga på vindkraft med syfte att prisa ut kärnkraften. När man subventionerar ett kraftslag mycket sjunker priset på marknaden och andra kraftslag blir olönsamma. Miljardsubventionerna leder politiken åt fel håll och pressar fram ytterligare kärnkraftsnedläggningar.

I Alliansen kom vi 2009 överens om att subventioner till vindkraft ska finnas fram till 2020 för att därefter fasas ut. Liberalerna står bakom den överenskommelsen. Vi tror på marknadsekonomi, ytterligare subventioner leder till en snedvriden marknad som kräver ytterligare ingrepp. Det är också ett slöseri med skattepengar att pumpa in miljardsubventioner i nya kraftverk eftersom Sverige har en överproduktion av elektricitet.

Det är nödvändigt att avskaffa effektskatten och sänka skatten på vattenkraft, men förlängda subventioner till vindkraft riskerar att göra kärnkraften olönsam. Det är mycket olyckligt både för klimatet och för jobb och svensk välfärd.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund