Se alla

Skolkommissionens förslag en halvmesyr

Måndag 16 maj 2016

Skolkommissionen riktar idag svidande kritik mot kommunernas sätt att sköta den svenska skolan. Tyvärr kommer kommissionen, trots en viktig analys, fram till att kommunerna fortsatt ska ansvara för skolan. Det är mycket olyckligt. Vi vet att kommunaliseringen är ett misslyckade, resultaten sjunker, likvärdigheten minskar och kommunerna klarar inte sitt arbetsgivaransvar för lärarna. Den rimliga slutsatsen är att skolan måste förstatligas. Det handlar om grundläggande ledarskapsprinciper, det vill säga att den som styr också bär ansvaret.

Regeringen vill att kommunerna har ansvar, men att staten ska styra detaljerna. Det leder till att kommunerna skyller på att de får för lite pengar av staten och att staten säger att det är kommunernas ansvar. Svensk skola behöver ledarskap för vända kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Det är staten som ska stå för styrning och ansvar.

Glädjande är att kommissionen slår fast att valfrihet är bra och att friskolor kommit för att stanna. Det är ett viktigt budskap som står i bjärt konstrast till den rödgröna regeringens kritiska syn på det fria skolvalet.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund