Se alla

Högre kunskapskrav och examensprov i gymnasiet

Onsdag 8 juni 2016

Det är studenttider och våra ungdomar blickar mot framtiden. Samtidigt brottas Sverige med sjunkande studieresultat. Vi behöver en gymnasieskola som sätter kunskap i fokus och som utgår ifrån att ungdomar är olika. En rad felsteg från 90-talets gymnasiereform måste rättas till. Då avskaffades timplanen, som reglerar hur många lektioner varje ämne ska omfatta och ämnesbetyg ersattes av kursbetyg. Elever skulle jobba mer självständigt i projekt och ämnesgränser suddades ut. Detta var förödande för skolan. Tyvärr fick vi inte gehör för att förändra detta när vi själva satt i regeringsställning.

Den rödgröna utbildningspolitiken går ut på att stöpa alla elever i samma form. Enligt den ska gymnasiet ha samma antagningskrav på alla program, mer och mer teori på yrkesutbildningarna och lägre krav på vad som är obligatoriskt av krävande ämnen på de studieförberedande utbildningarna. Detta är fel väg att gå.

Idag har jag tillsammans med Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och vår nyvalde gruppledare, presenterat tre större reformer som bör genomföras som en fortsättning på Alliansregeringens gymnasiereform. Ett nationellt examensprov som rättas externt bör införas. Timplanen och ämnesbetyg bör återinföras på gymnasiet. Behörighetskraven till flera av gymnasiets teoretiska program bör höjas ytterligare. Samtidigt ska kraven vara differentierade och lägre på yrkesutbildningar, eftersom de inte kräver lika mycket teoretiska förkunskaper.

Läs mer om våra förslag här.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund