Se alla

Lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

Fredag 15 september 2023

Skolan befinner sig i en läskris. Vart femte barn läser för dåligt. Därför presenterar Liberalerna i regeringen idag en storsatsning på bemannade skolbibliotek och inköp av böcker till skolan. 

Det råder en läskris i Sverige. Läsförmågan och läsandet sjunker bland barn och unga. Det är en mycket oroande utveckling. Vart femte barn läser för dåligt, och skärmtid har ersatt lästid. Liberalerna vill väcka läslusten hos varje barn. Fler ska bli bokslukare. Den som blir en bokslukare i tidig ålder får ofta mersmak. Skolan behöver gå tillbaka till grunderna. Vi behöver ett tidigt och starkt fokus på att elever ska kunna läsa, skriva och räkna. 

Bemannade skolbibliotek

Välutrustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier spelar en viktig roll för att främja både läsintresset och läsförmågan. Trots det ser tillgången till bemannade skolbibliotek väldigt olika ut.

Därför gör regeringen nu satsningar för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek, 216 miljoner kronor för år 2025 och därefter 433 miljoner kronor årligen.

Det är också viktigt att den officiella biblioteksstatistiken ger en samlad bild över hur tillgången till bemannade skolbibliotek ser ut i landet. Därför behöver den stärkas och regeringen föreslår att 1,2 miljoner kronor avsätts för 2024 och beräknar motsvarande belopp för 2025.

Böcker och läslistor
För att väcka läslusten behövs tillgång till bra böcker. Regeringen föreslår därför en satsning för att förskolor och skolor ska få möjlighet att köpa in böcker. 

För att alla elever ska ha möjlighet att läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker föreslår regeringen att det ska tas fram läslistor med sådan skönlitteratur. Läslistorna kan fungera som ett stöd för lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning.

Satsningen på böcker och viss kompetensutveckling föreslås omfatta 179 miljoner kronor 2024 och därefter beräknas drygt en halv miljard kronor årligen. För framtagande av läslistor föreslår regeringen 2 miljoner kronor 2024. För 2025 beräknas 2 miljoner kronor och därefter 1 miljon kronor årligen.

Liberalerna vill att fler elever blir bokslukare. Då behöver vi börja i tid.  Dagens läspaket går från pärm till pärm – och innebär bemannade skolbibliotek fyllda av böcker.

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet