Se alla

Så ska vi stoppa diktaturen Eritreas verksamhet i Sverige.

Tisdag 19 september 2023

Liberalernas utrikespolitiska talesperson Joar Forssell skriver i en artikel i SvD tillsammans med Åsa Nilsson Söderström, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och Järva stadsdelsnämnd om att det behövs åtgärder för att stoppa diktaturen Eritreas verksamhet i Sverige.

Eritrea är, enligt forsknings­institutet V-dem, världens minst demokratiska land och en stor del av befolkningen har flytt till demokratiska frihamnar som Sverige. Men även utanför förtryckar­regimens gränser lever den eritreanska diasporan i ofrihet. De våldsamheter som utspelade sig på Järvafältet i Stockholm tidigare i somras, en samman­drabbning mellan regimtrogna och oppositionella eritreaner, bör fungera som en väckarklocka. Den eritreanska regimens verksamhet i Sverige måste få ett stopp.

Den eritreanska diasporan som lyckats fly regimens inhemska förtryck förföljs och utpressas i sina nya hemländer, inte sällan genom grovt våld och hot. För att stoppa den regimens maktutövning i Sverige presenterar vi i en rapport en rad förslag på åtgärder som komplement till det av regeringen redan föreslagna förbudet mot indrivning av diaspora­skatt. Bland annat:

  1. Stoppa alla stöd till regim­trogna föreningar och hindra den eritreanska regimen från att samla in pengar i Sverige. Varje år går omfattande kommunala och statliga bidrag till föreningar som är lojala mot regimen. Ett vanligt upplägg är att en eritreansk förening söker pengar för på pappret harmlösa aktiviteter såsom kulturfester eller simträning för barn. I själva verket ägnar man sig åt penga­insamling. På så vis går stora summor från svenska skatte­betalare rakt ner i fickorna på den korrupta eritreanska regimen och i förlängningen till dess förtryckar­verksamhet. Det är glädjande att Myndigheten för ungdoms- och civil­samhälles­frågor äntligen inlett en granskning av det stöd som Eritreanska riksförbundet fått.
  2. Stoppa auktoritära regimers propaganda­fester. Det är inte någon rättighet att få ekonomiskt stöd till sin förening eller verksamhet. Inte heller är det statens, någon kommuns eller någon förenings skyldighet att upplåta sin mark eller lokaler för en festival. När det dessutom rör sig om föreningar med nära band till en auktoritär regim och en festival som syftar till att stärka regimens närvaro i Sverige är alla sådana stöd direkt stötande. Det gäller oavsett om det är Ryssland, Eritrea, Kina eller Iran som ligger bakom.
  3. Inför sanktioner mot generaler och diplomater. Sverige har blivit navet för den eritreanska skurkstatens verksamhet, och det är vanligt att höga företrädare för regimen kommer hit. För att förhindra detta bör Sverige belägga dem med inrese­förbud. Det är också viktigt att få stopp på den eritreanska ambassadens infiltrations- och propaganda­arbete i Sverige.

Joar Forssell (L)
riksdags­ledamot och utrikes­politisk talesperson

Åsa Nilsson Söderström (L)
ledamot i Stockholms kommun­fullmäktige och Järva stadsdels­nämnd