Se alla

Historisk satsning på försvaret

Tisdag 12 september 2023

Sverige befinner sig idag i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Vi behöver ett starkt försvar som är redo att skydda svenskt territorium. Därför föreslår regeringen en historisk stärkning av försvaret, med 700 miljoner kronor 2024. Sammantaget med uppräkningar och tidigare beslut medför detta att anslagen till försvaret ökar med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, vilket är en ökning med 28 procent.

Den dag Sverige blir fullvärdig medlem i Nato ska vi vara en aktiv och solidarisk medlem och delta i aktiviteter, insatser och operationer inom Natos ram för avskräckning och försvar. Som medlem i Nato kommer Sverige även bidra till Natos gemensamma budget, vilket regeringen skjuter till pengar för.

Tillskottet möjliggör även för Försvarsmakten att göra förstärkningar på personalområdet, både vad gäller att behålla personal och att rekrytera nya medarbetare. Satsningen kommer även underlätta anskaffningar och hantering av material såväl som att etablera ett militärt innovationsprogram

Givet denna förstärkning bedömer regeringen att Sverige redan år 2024 kommer att uppfylla Natos målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP.