Se alla

Lärarna först

Onsdag 19 augusti 2015

Lärarna först

Idag är det många som börjar skolan.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Men så har det inte behandlats i vårt land.

Sedan kommunaliseringen på 90-talet har läraryrkets attraktionskraft sjunkit. S-styrda kommuner prioriterar LO:s medlemsgrupper och
då blir ett kvinnodominerat akademikeryrke som lärare stora förlorare. I Stockholms kommun höjdes lärarlönerna förra året, när Liberalerna styrde, med sex procent. I år med rödgrönt styre ska satsningen i stället ske på LO-förbunden. Jag har inget emot skolvaktmästare, men det är i första hand lärarlönerna i skolan som måste upp. Att förstatliga skolan är därmed centralt, för att lyfta läraryrket.

På kort sikt är det ingen konst för kommunerna att få fler behöriga och legitimerade lärare. Skicka iväg de obehöriga på vidareutbildning! Dessa kurser finns inom ramen för Lärarlyftet, men många kommuner har struntat i detta.

Kommunerna kritiserar nu lärarlegitimationen. Det är begripligt. Legitimationsreformen sätter press på kommuner och skolor att anställa utbildade lärare, vilket varit hela avsikten. Detta driver också upp lärarlönerna, vilket också varit avsikten. Klart att många kommuner är sura. De längtar tillbaka till tiden före de statliga krav som alliansregeringen införde.

De senaste åren har trots allt söktrycket till läraryrket ökat. Sedan 2008 har antalet sökande till lärarutbildningar faktiskt fördubblats. Det beror på alliansens reformer; lärarlegitimation, ny lärarutbildning och förstelärarsystem. Fridolin pekar på att antalet sökande har ökat med tio procent sista året, för att få det att låta som att det är den rödgröna regeringens förtjänst. Sanningen är att trenden bröts under alliansregeringen, och att det är en stadig ökning varje år sedan några år tillbaka.

Problemen kvarstår dock när det gäller ämneslärare inom matte, naturvetenskap och tyska/franska. Här behövs det riktade åtgärder till exempel examensbonus för just dessa ämnen, som alliansregeringen beslutade om, men som de rödgröna har avskaffat.

Jag skriver i Expressen tillsammans med Bo Jansson, ordf i Lärarnas Riksförbund och Christer Nylander, v ordf i riksdagens utbildningsutskott, om fler åtgärder för att lyfta läraryrket. Läs artikeln här: http://www.expressen.se/debatt/vi-maste-fortsatta-reformera-skolan/

Med liberala hälsningar
Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev