Se alla

Riskera inte pensionärernas pengar

Torsdag 2 juli 2015

Riskera inte pensionärernas pengar

Ska framtidens pensioner riskeras på politiska prestigesatsningar? Den risken är stor med det förslag till AP-fondsmyndighet som nu föreslås av regeringen.

Mona Sahlin tyckte 2008 att AP-fonderna skulle gå in med pengar i Saab för att rädda jobben i Trollhättan. Idag vet vi att detta hade varit miljarder i sjön. Stefan Löfven öppnade för att AP-fonderna kan betala Norrbotniabanan. Jag har inget emot att den järnvägen byggs, men det ska inte betalas av pensionärerna.

Det finns över 1000 miljarder i AP-fonderna. Det är framtidens pensioner åt svenska folket. Det är klart att det för varje regering som vill bli populär för stunden ligger en frestelse i att använda dessa pengar. Lagen i dag är tydlig. Fondernas styrelser ska enbart investera med målet att få högsta möjliga pensioner. Detta fungerar väl.

Regeringen vill nu inrätta en central myndighet som ska ge direktiv till AP-fonderna. Men detta förslag är, enligt min uppfattning, fel tänkt. Antingen ska myndigheten inrättas för att investeringarna ska styra utifrån något annat än hög avkastning. Då är det fel tänkt. Eller så tror man att denna nya AP-fondsmyndighet vet bättre än nuvarande fondstyrelser hur man får hög avkastning. Då är det också fel tänkt. Det är i planekonomier som man tror att myndigheter bäst kan bedöma lönsamhet.

Liberalerna liberalerna har därför beslutat att säga nej till denna nya AP-fondsmyndighet.

Läs min och Mats Persson, FP:s ledamot i Riksdagens pensionsgrupp, artikel i dag i Dagens industri: http://www.di.se/artiklar/2015/7/1/debatt-vi-stoppar-forslaget-om-ny-ap-fondsmyndighet/

Med liberala hälsningar,

Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev