Se alla

Fler bostäder och mer marknad

Måndag 24 augusti 2015

Den svenska bostadsmarknaden fungerar inte idag. Det byggs för lite och det byggs för dyrt. Bostadsbristen är stor, inte minst i våra större städer. En halv miljon människor köar för en bostad i Stockholm. 350 000 unga vuxna saknar ett eget boende runt om i landet. Det får konsekvenser för människor, men också för hela samhället. Istället för att skapa förutsättningar för företag att växa, så hindrar bostadsmarknaden jobb och tillväxt. Framförallt leder en havererad bostadsmarknad till orättvisa. De som inte har kontakter och ett socialt kapital har svårt att ta sig in på hyresmarknaden. Bristen på bostäder driver också upp priserna, vilket gör att många inte har råd att köpa sin bostad. Det drabbar framförallt dem utan starka ekonomiska resurser.

Bostadsmarknaden är idag hårt reglerad och full av krångliga regler. För att bostadsbyggandet ska komma igång på allvar krävs genomgripande förändringar. Därför lägger Liberalernas partiledning nu fram ett förslag på ett nytt liberalt bostadspolitiskt program som kommer att behandlas på höstens landsmöte.

Vi förslår fri hyressättning i nya bostadshus som byggs. Det kommer att bidra till mer byggande och fler bostäder, vilket i sin tur bidrar till att priserna kan dämpas. Vi föreslår också ett uppmjukat strandskydd, rader av förenklingar i planprocessen och färre möjligheter att överklaga. Vi vill ge fler möjlighet att äga sitt boende genom att tillåta ombildning till ägarlägenheter. Vi vill sänka flyttskatten för att öka rörligheten. Det borde också gå att bygga billigare än idag genom att byggnation kan typgodkännas av Boverket och därmed kunna uppföras i varje kommun utan prövning i varje enskilt fall.

I mitt sommartal i Göteborg talade jag förutom om vikten av en fungerande bostadsmarknad även om andra samhällsutmaningar som Sverige står inför. Det handlar om att skapa jobb och tillväxt i en värld som förändras i digitaliseringens tid. Sverige behöver ställa om och liberalisera flera marknader på områden som ligger människor nära; jobb, mat, bostäder och värme. Vi behöver skapa jobb och tillväxt för att kunna vara ett välfärdssamhälle i världsklass; det handlar om skola och att skapa en värdig äldreomsorg. Jag tycker också att vi behöver ett bättre debattklimat i politiken så att man kan tala om svåra samhällsutmaningar utan att kallas extremist.

Läs våra förslag:
http://www.Liberalerna.se/nyheter/fler-bostader-och-mer-marknad-reformagenda-for-en-ny-bostadsmarknad/

Läs mitt tal:
http://www.Liberalerna.se/nyheter/sommartal-av-jan-bjorklund-i-goteborg-den-23-augusti-2015/

Liberala hälsningar,
Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev