Se alla

Vården måste sätta personalen först

Tisdag 6 september 2022

Vården står inför avgörande utmaningar. Vårdköerna har vuxit sig långa, över 150 000 väntar idag på att få sin vård, och många medarbetare går på knäna.  Sjukvårdens anställda tampas med byråkrati, oanständigt föråldrade IT-system och för få kollegor. I ett sådant är det lätt att föreslå omvälvande förändringar och kortsiktiga satsningar, istället för att se ett av de största problemen. Det skriver Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna. 

Satsa på de anställda

Liberalerna vill satsa på de anställda och ge förutsättningarna som behövs för att ta oss ur krisen. Det är inte ovanligt att vårdpersonalen tvingas lägga nästan hälften av sin arbetstid på administration. Administration som innebär att de kan behöva skriva in samma uppgifter flera gånger. Detta istället för att möta patienter som är i behov av vård.

Problemen går långt bortom arbetsmiljön: löneutvecklingen i kvinnodominerade vårdyrken liknades av en sjuksköterska vid en uppochnervänd trött banan. Hennes poäng: lönen var rimlig från början, men vissnade efter några år och stannar sedan helt. Erfarenhet och kompetens syns inte i lönekuvertet.

För att lösa problemen kommer andra partier med utspel om enorma omorganisationer, kortsiktiga statsbidrag med mera. Men, med detaljstyrande statsbidrag följer tidskrävande och kostsam återrapportering och uppföljning. Och med kortsiktiga pengar är det omöjligt att höja grundlöner eller tillsvidareanställa, pengarna kan dras in redan efter ett par år.

Fyra åtgärder för en bättre vård

  1. Nationell, långsiktig, satsning på fler vårdplatser. Kortsiktiga satsningar riskerar till att ge fler bidragsadministratörer, snarare än kunniga yrkespersoner. Staten behöver utlova decennielånga satsningar och Försäkringskassan ska från och med nu föra över medel till sjukvården, så att sjukskrivning förvandlas till vård och hälsa.
  2. Dubbla lönen för de mest erfarna och kompetenta. I alla yrkesgrupper ska det finnas goda möjligheter att vidareutveckla sig och göra lönekarriär. Erfaren och skicklig medarbetare ska få betydligt högre lön, även i kvinnodominerade yrken. Inför nationella kompetensstegar och bättre lönespridning. Så behåller vi fler i yrket.
  3. Kunskapssatsningar för chefs- och ledarskap. Välmående arbetsplatser kräver goda chefer med mandat att styra sin verksamhet. Vi vill att Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska sammanställa och sprida kunskap om hälsosam schemaläggning, återhämtningstid och skiftarbete. Det måste finnas marginaler så att man hinner med att ta sin lunchrast och toapaus.
  4. Mindre skärmtid. En uppgift ska endast behöva dokumenteras en gång och oavsett vart i landet man är så ska man kunna nå den patientinformation som behövs. Digitala stöd ska vara sammanhängande, standardiserade och användarvänliga. Ta bort tidstjuvar och låt vårdpersonal arbeta med vård.

Med goda förutsättningar kan vi göra bristyrken till drömjobb och få bort vårdköerna.

Läs hela debattartikeln här.