Se alla

Utöka ROT-avdraget för att rädda jobb

Tisdag 11 augusti 2020

Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson skriver idag i Aftonbladet att Liberalerna vill höja ROT-avdraget. Liberalerna kräver att avdraget återställs till 50 procent för att skapa nya arbetstillfällen och minska svartarbete.

Under den rådande ekonomiska krisen riskerar många fler att förlora sitt jobb, det måste därför bli enklare och billigare att anställa. Ett förstärkt ROT-avdrag kan hjälpa Sverige ur krisen med fler i arbete, fler företag och med hundratusentals nya investeringar i renoveringar och tillbyggnader som kan komma minst lika många personer till i gagn. Företagen är jobbskaparna som skapar de skatteintäkter som behövs för att det offentliga ska ha råd att vara starkt. Företagen är välfärdsfabrikerna som skapar välstånd.

Läs hela artikeln här.