Se alla

Utbildning ska löna sig – även för kvinnodominerade yrken

Onsdag 27 september 2017

Hela Sverige blir bättre när människor utbildar sig, växer och utvecklas. Den person som utbildar sig till viktiga yrken som ämneslärare, barnmorska eller förskolechef får idag mindre pengar under sitt yrkesliv än den som väljer att inte plugga vidare. Detta är exempel på kvinnodominerade yrkesgrupper med långa akademiska utbildningar. Så ska det inte vara.

Liberalerna vill sänka den statliga skatten så att fler människor får behålla mer av sin lön. Våra skatter ska belöna den som utbildar sig och tar ansvar på jobbet. Det tjänar alla på.

FÖRSLAGET

  • Brytpunkten för statlig skatt höjs från c:a 36 600 kr till 43 100 kr per månad till år 2018.
  • Antalet löntagare som nästa år betalar statlig skatt blir 400 000 färre än med regeringens förslag.
  • Andelen som får betala mer än hälften av den sist intjänade hundralappen minskar från 23 % till 15 %.
  • Förslaget beräknas kosta c:a 12,7 miljarder år 2018.
Det ska löna sig att utbilda sig, även i kvinnodominerade yrken.