Se alla

En budget som håller ihop Sverige – Liberalernas skuggbudget för 2018

Tisdag 3 oktober 2017

Skapa möjligheter

För det första måste var och en av oss veta att vi styr över vårt eget liv och kan förbättra vår situation. Föräldrarnas bakgrund ska inte få vara avgörande för barnens framtid. Skolan ska göra klassresor möjliga, med hjälp av kunskap, förväntningar och studiero. Fler ska få chansen till ett första jobb istället för att fastna i utanförskap. Och den som utbildar sig, jobbar hårt och tar ansvar ska också se resultatet av sina ansträngningar i den egna plånboken. 

 • Tioårig grundskola och fler lektionstimmar för alla
 • Extra undervisningstid i skolan för nyanlända elever
 • Särskilda karriärtjänster med högre lön på skolor i utsatta områden
 • Enklare att anställa, för att skapa fler riktiga jobb
 • Inträdesjobb för nyanlända och unga
 • Ökade drivkrafter att gå från bidrag till jobb
 • Gör det mer lönsamt att studera vidare, genom att höja brytpunkten för statlig skatt

Reparera Tryggheten

För det andra måste de grundläggande uppgifterna i samhället fungera. Dit hör en rättsstat som människor kan lita på. Trygghet i vardagen, och vetskapen att polisen är på plats när det behövs. Lika viktigt är det att alla människor kan känna att det går att klara sin egen försörjning – och att det finns ett skyddsnät när vi behöver det. Att vi får rätt vård i rätt tid, var vi än bor.

 • Återinför vårdbiträden
 • Karriärtjänster för sjuksköterskor för att uppvärdera yrket
 • Fler läkare på vårdcentralerna
 • Höj polislönerna
 • Kommunala trygghetsvakter

Försvara friheten

För det tredje ska vi vara beredda att försvara vår och andras frihet på riktigt. Världen omkring oss är osäkrare än på länge. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält. Ett starkt försvar en självklar del av demokratin. Vi försvarar ett Sverige där människor får leva, tro, klä sig och älska som de vill. Där friheten gäller alla – vem du än är, var du än kommer ifrån. Och där människor får vara som de är, men också bli något annat om de vill.

 • Kraftig upprustning av försvaret
 • Frihet måste få kosta – förstärk den personliga assistansen
 • Satsning på kunskap om och arbete mot hedersvåld i skolan, socialtjänsten och polisen

Så bygger vi bron in i nästa årtionde: Med liberal politik för att skapa möjligheter, reparera tryggheten och försvara friheten. För att den som idag tvivlar på framtiden, ska få anledning att längta till imorgon.

Liberalernas skuggbudget 2018

Här är också presentation och PM som delades ut på pressträffen