Se alla

Jan Björklund kommenterar regeringens budget

Onsdag 20 september 2017

När finansminister Magdalena Andersson presenterade regeringens budget idag konstaterar hon att det går bra för Sverige. Och hon har rätt i det. Alliansens reformer under regeringsåren har gett en viktig grund att stå på. Vårt land skördar frukterna av den internationella högkonjunktur som nu sveper över västvärlden.

Men det är en ensidig bild av verkligheten som regeringen ger. För många människor märker inte alls av den högkonjunktur som finansministern talar om. De sitter fast i arbetslöshet och utanförskap och känner både maktlöshet över sin egen situation och hopplöshet inför framtiden.

Den stora utmaningen Sverige står inför är att vi är ett land där klyftorna växer mellan de som är födda här och de som har flytt hit. För många nyanlända med låg utbildning ser jobbmöjligheterna mycket dystra ut. Trösklarna in på arbetsmarknaden är fortfarande skyhöga. Samtidigt som regeringen fortsätter att gå i LO:s ledband och bevara trösklarna så minskar livschanserna för dem som står allra längst ifrån. En ny underklass är på väg att växa fram i Sverige, bestående av lågutbildade nyanlända som mister chansen att bygga sig en framtid med egen försörjning istället för bidrag. Det är mycket allvarligt. Det är allvarligt för dem som drabbas men också för Sverige som land. Klyftorna riskerar att vårt land glider isär.

Regeringen ägnar sig åt kortsiktig politik som riskerar att få långsiktiga konsekvenser. För det Sverige verkligen behöver är genomgripande liberala strukturreformer, inte minst på arbetsmarknaden. Reformer för enkla jobb som på riktigt kan ge människor möjlighet att lämna bidragsberoende för jobb och egen försörjning. Det är jobben som är grunden för välfärdssamhället.

Idag är det många som upplever att staten inte uppfyller sina offentliga åtaganden. Vårdköer som växer. Personer som lever med funktionsnedsättning som inte får rätt till personlig assistans. Kriminella gäng som tar över hela bostadsområden och sätter människor i skräck. Flickor som beskärs på sin frihet och sina mänskliga rättigheter. Ett försvar som är under all kritik för vad Sverige behöver i en säkerhetssituation som den vi befinner oss i. En skola där stök och oordning gör att de svagaste inte får ro att studera. En företagarpolitik som slår undan benen på dem som är själva motorn i välfärdsbygget. Tyvärr har inte den nuvarande regeringen framtidens lösningar på dagens utmaningar. Det behövs mer liberala reformer för att Sverige ska stå sig starkt i framtiden och för att människor ska få mer av frihet.

 

Liberala hälsningar,

Jan Björklund