Se alla

Fortsatt granskning av statsministern och försvarsministern

Torsdag 14 september 2017

Säkerhetsläckaget på Transportstyrelsen är sannolikt det allvarligaste i sitt slag i Sverige på årtionden. Högt uppsatta befattningshavare inom regering och regeringskansli har varit medvetna om att lagbrott har skett, att Säpo framfört allvarlig kritik och att förundersökning inletts, utan att dessa befattningshavare har ingripit för att stoppa verksamheten.

Statsråden Anna Johansson och Anders Ygeman avgick efter Alliansens agerande i somras och statssekreterare Emma Lennartsson avgick som en följd bland annat av att Alliansen begärt att Konstitutionsutskottet begärt information om vilka som känt till säkerhetsläckaget.

Kritik mot regeringen kvarstår

Alliansens ställningstagande i somras mot även Peter Hultqvist byggde på den information som statsministern givit vid presskonferens 24 juli och vid möte med partiledarna den 25 juli. Emma Lennartsson avgick i augusti och meddelade att hon haft kännedom om säkerhetsläckaget långt tidigare än vad som tidigare meddelats. Dessa nya uppgifter kan komma att påverka Liberalernas bedömning av Peter Hultqvists ansvar. Exakt hur den nya informationen påverkar bedömningen av Peter Hultqvists ansvar kan avgöras efter att granskningen i konstitutionsutskottet har kommit längre eller slutförts helt.

Inget misstroendeförklaring just nu

Liberalerna kommer inte nu att väcka eller stödja yrkanden om misstroendeförklaring mot statsministern eller övriga statsråd, på grund av säkerhetsläckaget. Detta innebär inte att vi utesluter att misstroendeförklaringar kan bli aktuella igen när granskningen i konstitutionsutskottet har kommit längre.