Se alla

Tydligare arbetslinje ökar integrationen

Onsdag 28 januari 2015

Vi ser fasansfulla krig som rasar i världen och som driver människor på flykt. Det är ett fruktansvärt lidande och många människor behöver skydd, en del av dem söker sig till Sverige. Solidaritet har länge varit ledord för den svenska flyktingpolitiken. För Liberalerna är det självklart att Sverige ska förbli en humanitär stormakt som värnar asylrätten.

Sverige har i hundratals år varit beroende av invandring, öppenheten har bidragit till ekonomisk utveckling och välstånd. I en globaliserad värld kommer språkkunskaper och erfarenheter från andra länder att bli en ännu större tillgång. Att fler kommer till Sverige och jobbar är viktigt för vårt framtida välstånd.

Jobb är avgörande för människors frihet, därför är det så viktigt att människor kommer i arbete. Under Alliansens tid fick 200 000 fler utrikes födda ett jobb att gå till. Men vi behöver göra mer. Det tar fortfarande alldeles för lång tid för utrikes födda att komma i arbete, vilket driver fram utanförskap.

Därför föreslår vi en tydligare arbetslinje i integrationspolitiken. Det handlar både om att förändra arbetsmarknaden och om att öka drivkrafterna för individen att komma i arbete.

Vi måste skapa förutsättningar för de människor som kommer till Sverige att kunna bygga sig en framtid här. Då behövs en tydligare arbetslinje i integrationspolitiken.

Våra förslag:

Försörjningskrav för anhöriginvandring

 • Ett tydligare försörjningskrav bör införas vid anhöriginvandring.
 • Anhöriginvandring blir möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet, regelbunden inkomst och en bostad.
 • Exakt vilka som ska omfattas av försörjningskravet ska utredas vidare.
 • Familjer med barn under 18 år ska undantas från försörjningskravet, liksom konventionsflyktingar.

Stärkt arbetslinje vid beslut om uppehållstillstånd

 • Vi vill pröva en modell där tillfälligt uppehållstillstånd övergår till permanent så snart personen kan försörja sig själv.
 • Om skyddsskäl kvarstår efter till exempel tre år ska permanent tillstånd ges.
 • Dagens regler ska gälla för familjer med barn under 18 år samt för konventionsflyktingar.
 • Lägre trösklar till jobb och modernare arbetsrätt

Arbetsrätten måste moderniseras.

 • En lägre ingångslön i vissa sektorer, t ex genom praktikjobb, kan ge fler möjlighet till arbete.
 • Snabbare processer för validering och fler kompletterande utbildningar är nödvändigt för att tillvarata utrikes föddas kompetens.

Avskaffa vårdnadsbidraget

 • Vårdnadsbidraget bidrar till att utestänga utrikes födda kvinnor från arbetsmarknaden och ska avskaffas.
 • RUT-avdraget har gett jobb åt många utrikes födda kvinnor med låg utbildning och måste bibehållas.

Språkkrav för medborgarskap

 • För att uppvärdera både medborgarskapet och vikten av svenskkunskaper bör ett språkkrav för medborgarskap införas.

Läs debattartikeln på DN här.