Se alla

Tvåstatslösning är enda vägen till hållbar fred

Onsdag 6 december 2023

Sedan terror­attacken den 7 oktober har regeringen stått upp för några centrala och gemensamma europeiska ställning­staganden: Vi fördömer Hamas terror­attack och vi står bakom Israels rätt att försvara sitt land och folk. Ingen stat kan leva med en terror­rörelse på andra sidan gränsen, vars mål är att förinta sin granne.

Det ska även understrykas att rätten till försvar måste utövas i enlighet med folkrätten och den internationella humanitära rätten. Civila måste alltid skyddas, och eftersom Gaza är extremt tätbefolkat blir den uppgiften både svårare och viktigare. Varje oskyldigt liv som spills i kriget är en tragedi.

Den enda vägen till hållbar fred och säkerhet för israeler och palestinier är genom en tvåstatslösning. Därför måste idén om en tvåstatslösning väckas till liv igen när kriget i Gaza är över, skriver Johan Pehrson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Tobias Billström i SvD debatt.