Se alla

Samarbetspartierna är överens, skatten på ISK sänks

Måndag 18 december 2023

Inflationen har gjort det mesta betydligt dyrare och med flera räntehöjningar har många tvingats vända sig till sitt sparande för att få ekonomin att gå ihop. Vi prioriterar annorlunda jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringen. Vi bekämpar inflationen och stöttar hushållen genom sänkt skatt på drivmedel och arbete, och nu underlättar vi även sparandet. 

Vikten av att ha ett sparande inför dåliga tider har blivit smärtsamt tydligt för många svenskar det senaste året. Inflationen har ätit upp många års reallöneökningar samtidigt som barnfamiljer och pensionärer har fått se sina ihopsparade pengar snabbt minska i värde. Att bekämpa inflationen kräver uthållighet och är fortfarande vår viktigaste ekonomiska prioritering. Därför har vi lagt en återhållsam budget för nästa år samtidigt som vi prioriterar det allra viktigaste; förstärkningar av försvaret, rättsväsendet och välfärden.

Samtidigt genomför vi en bred skattesänkning under nästa år, både för alla som arbetar med inriktning på låga och medelstora inkomster, och för pensionärerna. 

När fler får behålla mer av sin lön ökar möjligheterna att spara ihop till en lägenhet, pension eller till en buffert. Det vill samarbetspartierna uppmuntra ytterligare. Därför remitterar vi i dag förslaget från Tidöavtalet som sänker skatten på ISK, investeringssparkonto.

Fördelarna med sparformen, som infördes av Alliansregeringen och som blivit något av ett folksparande, är många. Den är enkel, kostnadsfri och har tillgängliggjort för fler att komma i gång med sparande och investeringar.

Förslaget vi remitterar innebär att de första 300 000 kronorna på ISK blir skattefria. Skattesänkningen motsvarar upp till 3 150 kronor per år och berör omkring 3,5 miljoner sparare. Tre av fyra av dessa skulle med förslaget helt undantas beskattning på sitt ISK, skriver ekonomisk-politisk talesperson, Cecilia Rönn (L) tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD) och Hans Eklind (KD) i Aftonbladet debatt.