Se alla

Tips: Vård som inte kan anstå

Se till att individer behandlas lika

Måndag 14 september 2015

Interpellera om vilka regler ert landsting applicerar gällande vård och betalningsansvar på gruppen “fattiga EU-medborgare”. Kan nuvarande direktiv eller regler och rutiner förbättras? Finns exempel på hur individer i ert landsting behandlats olika av olika vårdenheter i ert landsting?